img

Bilişim Teknolojisi

img
img

Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle son on yılında büyük bir hızla artmıştır. Bu artış, hem tüm dünyaya yayılarak hem de kullanım alanı çeşitlenerek olmuştur. Bilişim Teknolojileri; bilgisayar sektöründeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış ve verileri saklamak, iletmek ve işlemek için kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım teknolojilerini içeren bir alandır.

Ancak bugün için Bilişim Teknolojileri (BT), yalnızca bilgisayar sistemlerinin kurulması ve yazılımların yapılandırılması ile sınırlı bir alan değildir. BT, güncel bir bakışla; bilgisayar donanımı, yazılımı, bilgisayar ağları, iletişim teknolojileri, bu alanda yetişmiş insan gücü, prosedürler, internet, intranet ve iletişim araçları gibi çok sayıda bileşene sahiptir.

Bilişim sektörü dünyada son 50 yıldır var olan ancak günümüzde olağanüstü öneme sahip olan bir sektördür. Katma değeri oldukça yüksek olan bilişim sektörü, gelişmiş ülkelerde gözde sektörlerin başında gelmektedir.

Ülkemizde işletmeler kurumsallaşma yolunda hızla ilerledikçe Bilişim Teknolojileri alanına olan ihtiyaç daha da artmaya başlamıştır. Bu sebepten, Bilişim Teknolojileri alanında yeterlik sahibi insanlara çok ihtiyaç duyulmaktadır. Halen başka dallardan, mesleklerden insanlar bu alandaki ihtiyaca yönelmeye devam etmektedirler. Ancak doğru olan bu alanın içinde, temelden bu yeterliklere sahip insanlar yetiştirmektir. Gelecekte de Bilişim Teknolojileri, çalışma hayatının en önemli unsuru olmaya devam edecektir. Bu alanda yeterlik sahibi insanlar yetiştirmek ülkemizde bu sektörün gelişimi ve ilerlemesi için çok önemlidir

Bişim Teknolojileri Alanı Mezunu Öğrencilerin Yerleşebileceği Teknoloji Mühendisliği Fakülteleri

Teknoloji Fakültelerinin aşağıda yer alan lisans programlarına (M.T.O.K. kontenjanı), sadece Bilişim Teknolojileri Alanında öğrenciler yerleşir diğer okul mezunları yerleşemezler. Yine öğrencilerimiz bu alana yerleşirken ek puan almaktadır.

  • Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 MF-4
  • Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4
  • Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4
  • Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4
  • Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4

Bilişim Teknolojileri Alanının Avantajları

  • Okumuzda diplomayı aldıktan sonra diploma ile kendinize işyeri açabilirsiniz. İşyeri açarken sermaye gerektirmeyen tek dal web programcılığı dalıdır.
  • Geleceğin meslekleri arasında birinci sırada yer alan alandır.
  • Kendinizi geliştirdiğiniz taktirde çok kısa sürede çok maaş almaya başlayabileceğiniz bir alandır.
  • Dersler sınıfta değil ağırlıklı olarak laboratuarda uygulamalı olarak işlenir. Bu yüzden dersler çok zevkli ve çabuk geçmektedir.