img

Elektrik - Elektronik Teknolojisi

img
img

Elektrik - Elektronik Teknolojisi Alanı

Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı bugün diğer tüm alanları geliştiren, temel ve üretken bir sanayiye dönüşmüş durumdadır.

Alan, bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektrik-Elektrik alanı birçok alanı etkilerken, ekonomiye kendi üretimi, ihracatı ve istihdamıyla yaptığı birinci derece katkının yanında, diğer sektörlere olan etkileriyle ikinci derece katkılarda da bulunmaktadır.

Bu alandaki teknoloji değişimleri ve kalite artışlarının, sektör ürünlerini girdi olarak kullanan birçok alanda kalitenin artmasına olumlu etkide bulunacağı anlamına gelmektedir.

Öğrencilerimiz Endüstriyel Bakım Onarım dalında eğitim görmektedir.

Endüstriyel Bakın Onarım Teknisyeni; Elektrik-Elektronik alanında, fabrika, atölye vb. işletmelerdeki sistemlerin bakım ve onarımı ile ilgili işleri, kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri :

 • DC ve AC devre çözümlerini yapmak,
 • Analog devre elemanlarını seçmek,
 • Lojik devreleri tasarlamak ve kurmak,
 • Dâhilî ve haricî tesisatın bakım ve onarımını yapmak,
 • Hassas lehimleme ve güç kaynağı işlemlerini yapmak,
 • Bilgisayar ortamındaki işlemleri yapmak,
 • Elektronik sistemlerin arızasını tespit etmek,
 • Sistemlerin arızalarını gidermek,
 • Elektrik makineleri ve kontrol sistemlerini kullanmak,
 • Elektrik makineleri ve kontrol sistemlerinin arızalarını gidermek,
 • Dijital elektronik devreleri kurmak,
 • Mikrodenetleyici ile devre dizayn edip sistemi çalıştırmaktır.

İş Bulma İmkanları

Endüstriyel bakım onarım Teknisyenin, iş bulma imkânları oldukça fazladır. Kamu ya da özel sektöre ait kurum ve kuruluşların elektrikle ilgili birimlerinde, elektrik santrallerinde, fabrikalarda, şantiyelerde ayrıca, güç elektroniği, PLC yazılım ve uygulamaları, ölçüm/kontrol sensör sistemleri onarımı, elektronik AC, DC sürücü (driver) üniteleri onarımı, otomasyon sistemleri bakımı, elektronik kart onarımı, endüstriyel ağlar, enstrümantasyon ve elektromekanik gibi alanlarda istihdam edilmektedirler. Kendi iş yerlerini açabilir ya da fabrikalarda bakım onarım elemanı olarak istihdam edilebilirler. Büyük ölçekli işletmeler genellikle ellerindeki standart kapsamında tanımlanan tüm görevleri yapan endüstriyel bakım onarım Teknisyeni istihdam ederken, küçük ölçekli işletmeler özellikle cihazların ayarını yapma, baskılı devre hazırlama gibi işleri bu hizmetleri elektronik bakım-onarım firmalarından satın almaktadır.

Eğitim ve Kariyer İmkanları

Okulumuzda Elektirk-Elektronik bölümünden mezun olduktan sonra öğrencilerimiz üniversitelerde aşağıdaki bölümlere yerleşebilir.

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 • Adli Bilişim Mühendisliği
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • İmalat Mühendisliği