img

Ortaokul

img

Batı Koleji - İlkokul

Yönetici Kadromuz

HAKAN GENÇ -Özel öğretim alanında yıllarca Sivas'a hizmet etmiş çok sayıda dershane, kurs ve okul açılmasına öncülük etmiş, Sivaslının yakından tanıdığı, dürüst, çalışkan, başarılı bir eğitimci ve iş adamıdır.

M.Rüştü AĞADAYI (MÜDÜR) - Yıllarca resmi ve özel öğretim kurumlarında öğretmenlik ve yöneticilik yapmış ilkeli, kararlı, iletişimi güçlü, çağdaş yönetim değerlerine sahip, söylediğini yapan yapamayacağını söylemeyen başarılı bir eğitimcidir.

Esra BOZTEPE (ORTAOKUL MÜDÜR YARDIMCISI) - Özel öğretim kurumlarında başarılarla dolu bir mesleki geçmişe sahiptir. Eğitim alanındaki çağdaş gelişmeleri yakından takip eden, yenilikçi ve disiplinli bir yönetim anlayışına sahip başarılı bir yönetici ve öğretmendir.

Hedeflerimiz

  • Her insanı ayrı bir dünya kabul edip bilgiyi yüklenen değil bilgiyi yapılandırabilen bir eğitim sistemini gerçekleştirmektir.
  • Öğrencilerimizin davranış ve bilgi birikimlerini geliştirmektir.
  • Milli değerler ile evrensel değerleri buluşturmaktadır.
  • Bireysel farklılıkları dikkate alan öğrenci merkezli eğitim uygulamaktır.
  • Çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile eğitimde yeni bir dönemi başlatmaktır.
  • Sosyal alandaki çalışmalarla öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfetmektir.
  • Öğrencilerimize yabancı dili en iyi şekilde kavratmaktır.
  • Atatürkçü düşünceyi zihinsel ve duygusal olarak yerleştirmektir.

Eğitim Kadro İşidir

Nokta Eğitim Kurumları yönetimi olarak sağlıklı bir eğitim-öğretim ortamında bulunması gerekenlerin; iyi seçilmiş kitap kaynakları, okulun günü yakından takip eden fiziki şartları, araç-gereç donanımı ve en önemlisi eğitim-öğretim kadrosu olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple bir yandan binamızı en ince ayrıntısına kadar tekrar tekrar elden geçirip modern ders araç- gereçleri ile donatırken bir yandan da kaliteli bir öğretim kadrosunun oluşturulmasına yoğunlaştık. Aylarca inceleme yaptık, yüzlerce özgeçmiş üzerinde çalıştık. Sonuçta Sivas ölçeğinin çok ötesinde seçkin bir eğitim kadrosu oluşturduk. Yönetimde tecrübeli, kararlı, disiplinli ve dinamik bir ekip kurduk. Bu ekipte Okul müdürü olarak M. Rüştü AĞADAYI, onun yardımcıları olarak Esra BOZTEPE ve Birol POLAT gibi şehrimizin de yakından tanıdığı yönetme, planlama ve uygulama konularında her geçen gün biraz daha ufuklarını genişleten isimler yer aldı. İlkokulda öğrenciye bazı temel davranışları kazandırma ilkesini esas aldık. Yönetimimiz, bu birimde pedagojik formasyonu yüksek bir kadro oluşturdu. Anasınıfında Gülsen ÇAMCI, Tuğçe DERECİ ve Seda YAPICI çeşitli oyunlarla çocuklarımıza temel değerlerimizi aktarırken, birinci sınıfta Feride HANCI ,Burak SAZAK ve Yasin Bora YILMAZ hem eğitim hem de öğretim sürecini başlattılar. 2.sınıfta Gülsen GÜLTEKİN ve MEHMET ARSLAN , 3. sınıfta Metin YILDIRIM ve Ayfer TURGUT ,4. sınıfta da Yunus EVREN "Başarılı bir eğitim için öğrencinin öğretmeni benimsemesi esastır." Anlayışı ile kısa sürede öğrencileri ile bütünleştiler. Ortaokulda öğrencilere ilkokuldaki kazanımlarını geliştirerek sürdürmenin yanı sıra liselere giriş sistemine göre onları en iyi şekilde yetiştirecek bir kadro oluşturduk. Ortaokul kademesinde temel dersler olan Türkçede Esra BOZTEPE,Birol POLAT Recep HANCI , Fen Bilimleri alanında Hami TEMİZ ve M.Zahid TANDOĞAN , Matematik'te Serkan ÖZKAN,Turgut ÇİFTÇİ gibi isimlerle yola çıktık. Bu meslektaşlarımız yıllarca öğrencilerini gerek özel okulda gerekse etüt merkezlerinde hayata ve sınavlara hazırlamışlar, birçok öğrencinin kalbinde silinmez izler bırakmışlardır. Üstelik kendi alanlarındaki yetkinlikleri ve pedagojik anlamdaki donanımları ile de Sivasımızın zirve isimleri olmuşlardır. Batı Koleji ilköğretim okulunda yabancı dil eğitimine ayrı bir önem vermekteyiz. Ana sınıfından başlamak üzere yabancı dil öğretimini bir oyun - eğlence sevecenliği ile yürütüyoruz. Bu anlamda Arife ULUÇAY, Saadet YILDIZ,Nurgül AYDIN,Melek KANTAR,Cansu EREN,İbrahim SUSAM,Cansu EREN,Ayşegül ÇÖRDÜK gibi tecrübeli öğretmenlerimizin yanı sıra yabancı kökenli eğitimcilerden de destek almaktayız. Ayrıca öğrencilerimizin yabancı dil konusunda bilgi, güven, birikim sağlamaları için yaz tatilinde isteyen öğrencilerimizi Malta veya İngiltere gibi ülkelere götürerek buralarda yaz kampı düzenleme kararlılığındayız. Bu konuda araştırma ve planlama çalışmalarımız sürmektedir.

Okulumuzun yine vazgeçilmezlerinden Jimnastik, tenis, basketbol, voleybol, futbol, plates vb. spor dallarındaki grup çalışmalarında eşgüdümü sağlayan öğretmenlerimiz Süleyman SAY ve Bahar HASTAOĞLU , Görsel sanatlar, tasarım ve el sanatları alanında Fatma İNAL ve Dilek ÖZBÖLÜK, müzik alanında koro-solo çalışmaları ve enstrüman öğretiminde Sezen ALTINER, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan öğretmenimiz ve aynı zamanda geleneksel okçuluk dersleriyle öğrencilerimize rehberlik eden Erkan YILDIRIM da kadromuzun önemli isimlerindendir. Batı Koleji İlköğretim Okullarında öğrenciler her yönüyle ele alınır ve her yönüyle en iyi şekilde yetiştirilerek geleceğe hazırlanır.

Öğrencilerimiz öncelikle yakından tanınır. Yetenekleri, yönelişleri, istekleri belirlenir. Ve bu çerçevede eğitim verilir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanımız Seda KAŞDAŞ ve birlikte nice başarılara imza atacaklarına inandığımız Ölçme Değerlendirme uzmanımız Kübra OĞRAK okulumuzun temel taşlarındandır. Çalışma arkadaşlarımızdan bize ayrılan bölümde bu kadar kısa bahsetmiş olmak doğrusu bizi üzüyor. Çünkü her bir arkadaşımızı sayfalar dolusu anlatmak, ne kadar seçkin bir kadroyla çalıştığımızı sizlerle paylaşmak isterdik. Ama eminiz ki siz de bizim bu sevinç ve heyecanımızı çok kısa bir zamanda anlayacak, bize hak vereceksiniz. Sonuç olarak BATI KOLEJİ İLKÖĞRETİM OKULU'nda her öğrenci ülkemizin, milletimizin geleceğine yönelik bir değer olarak kabul edilir. Bu açıdan milletin geleceğine hizmet adına özenle yetiştirilir. Biz çocuklarımızla geleceğe hazırlanıyoruz. Biliyoruz ki gelecek, ona hazır olanlarındır.